ACT 2468 – Vysokofrekvenční odrušovací filtr

Výkonný 1A vysokofrekvenční odrušovací filtr pro snížení vlivu vysokofrekvenčního rušení na detektory zabezpečovacího systému, sirény a stejnosměrné obvody přístupových systémů.

Najít distributora

systémů. Jsou výhodné především tehdy, když dochází k poškození dat na klávesnici nebo LIM. Spojuje vedení zabezpečovacího obvodu a regulační zařízení. Dodávané jako blok 1 x 8, který lze rozdělit na 2 x 4 nebo 4 x 2 podle potřeby.